Beste leden, vrienden en sympathisanten, beste surfers met een hart voor dieren, welkom op de internetsite van de Vlaamse hobbyfokkers van geiten en schapen. Het is voor ons, als bestuur van onze club een hele eer om jullie welkom te heten op onze site.

Deze site werd in mei 2019 volledig vernieuwd. Dit is een werk van lange adem, met de medewerking van vrijwilligers , webmaster en het voltallige bestuur. Het resultaat mag dan ook gezien worden. Mocht je toch een of andere onvolkomenheid ontdekken horen we het graag.
Deze site geeft onze vereniging een nog grotere bekendheid, zelfs tot ver buiten onze landsgrenzen. Regelmatig worden er bijwerkingen opgeladen zodat het de moeite loont om af en toe eens ‘langs te lopen’.

De bedoeling van onze site is om onze leden zoveel mogelijk nuttige en recente informatie te verschaffen over hun geliefkoosde hobby. Iedereen beleeft op zijn manier veel plezier aan zijn hobby, maar om het welzijn en de kwaliteit van onze dieren te waarborgen en te verbeteren is het aangewezen om over zoveel mogelijk informatie te kunnen beschikken. De informatiesnelweg vervult hierin een heel belangrijke rol. Uiteraard niet enkel voor de leden zelf maar voor iedereen die deze interesse deelt.

Nog veel plezier en leesgenot bij het ontdekken van onze site en bij het verzorgen van jullie prachtige dieren.

                                                                                                       Het bestuur