Omzendbrief Omzendbrief RO/2002/01 (25/01/2002) Uitleg bij deze omzendbrief. Vrijstelling medewerking architect voor kleinere vergunningen Dirk Van Mechelen minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening Vrijdag 23 mei 2003 : op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk VAN MECHELEN, keurde de…

Identificatie en registratie van Schapen, geiten en herachtigen. Sinds het Koninklijk bestluit van 2 juli 1996 is elke Belgische houder van geiten, schapen en hertachtigen verplicht om de identificatie en registratie van zijn dieren uit te voeren. Alle dieren die ouder zijn dan zes maandmoeten…

Sinds het Koninklijk Besluit van 9 juli 1999 “betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders en handelaars”, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 2 september 1999, moet elk voertuig datgebruikt wordt voor het vervoer van dieren geregistreerd worden. Het KB van 18/12/2000 wijzigt het KB…

De wetgeving over de geneesmiddelenregisters en de bedrijsbegeleiding door een dierenarts is sinds 1 mei 2003 van toepassing. Het principe is eenvoudig : bij elke behandeling van uw dieren zal de dierenarts een ‘Toedienings- en verschaffings-document’ (T&V-document) opstellen met een beschrijving van de uitgevoerde behandeling…