Informatie van en voor de leden      Geiten- en Schapenrassen    Activiteitenkalender  Nieuwigheden op de site     Home-page 

Waarschuwing en gebruiksvoorwaarden
Warning & Terms of service
Avertissement & Conditions d'utilisation

Ondanks alle aandacht die aan de ontwikkeling van onze website wordt besteed, blijft de mogelijkheid bestaan dat bepaalde fouten aan de beheerders van de website zijn ontsnapt. De bestuursleden van de Vlaamse Hobbyfokkers van Geiten en Schapen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke fouten, of voor de eventuele schadelijke gevolgen ervan. Uiteraard zullen we bij elke gedetailleerde foutmelding tot de verbetering ervan overgaan. We behouden ons het recht voor om alle informatie op onze site op ieder ogenblik te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Door onze site te bezoeken gaat u akkoord met deze disclaimer.

Onze webmaster zet zich maximaal in om de informatie permanent up-to-date, correct en volledig te houden. Toch kan hierover geen waarborg gegeven worden. Let dus steeds op wanneer u informatie gaat gebruiken en controleer, eventueel via andere bronnen, informatie waarvan u vermoedt dat ze recent kan veranderd zijn.  Merkt u niet meer geldende informatie of lacunes op, signaleer dit dan aan de webmaster. Op deze manier wordt deze website ook door u gemaakt !

De inhoud van onze website is enkel voor privé gebruik en bevat snelkoppelingen naar andere websites en verwijzingen naar bepaalde andere informatiebronnen. Deze snelkoppelingen en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke onjuistheden of inbreuken waaraan de betrokken website zich schuldig zou maken.

Indien u vanop uw eigen website snelkoppelingen wilt creëren naar bepaalde bladzijden van onze website, dan vragen wij u eerst contact op te nemen met onze webmaster die u zo snel mogelijk over de toelaatbaarheid hiervan zal informeren.

Reproductie, verspreiding of eender welke andere bewerking van de gegevens, teksten, foto’s en ander materiaal van deze website, onder welke mogelijke vorm ook, is uitsluitend toegestaan mits bronvermelding, en enkel en alleen voor niet-commerciële doeleinden en mits schriftelijke toestemming van de webmaster

Van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die voormelde voorschriften niet naleeft, kan een schadevergoeding geëist worden wegens oneigenlijk gebruik, of kan overgegaan worden tot een eventuele gerechtelijke vervolging.

                                                                                                                                         De webmaster en het bestuur
 

  Klik hier of op één van de pijlen om terug naar de hoofdpagina van onze site te gaan !