Informatie van en voor de leden      Geiten- en Schapenrassen    Activiteitenkalender  Nieuwigheden op de site     Home-page 

                      Historiek van onze vereniging

Vlaamse Hobbyfokkers van Geiten en Schapen

        Een vereniging met een passie voor geiten en schapen met de volgende doelstellingen : 
- het uitbouwen van een vriendenkring
- het invullen van een zinvolle vrijetijdsbesteding
- het stimuleren van de geiten- en schapenhouderij in al haar facetten
- het bijhouden van het stamboek voor volgende rassen : dwerggeiten en angora geiten
- het registreren van de Scottish blackface en Wensleydale schapen, Hebridian, Merino, Drents heideschaap,
  Hongaarse Racka, Krtner brilschaap, Soay, Nederlandse landgeit, Portland, Badger Face Welsh Mountain,
  Castlemilk Moorit, Ryeland, Lleyn, Devon and Cornwall longwool, Leicester longwool, Manx Loghtan,
  Walliser zwartneusschaap, Dorset Horn, Bluefaced Leicester, Jacob schaap, Barbados Black Belly en
  Black Welsh Mountain..

        De vereniging werd opgericht op 23 mei 1993 en telde sinds de oprichting gemiddeld ongeveer 220 leden.
De laatste jaren groeide het ledenaantal snel aan, in 2003 was het al 269 leden en eind 2007 waren we met 381 leden.
Het gemiddeld ledenaantal tussen 2005 en 2010 is 334 leden.

        Het lidgeld bedraagt 12,50 euro per jaar en loopt altijd van 1/1 tot 31/12. Momenteel is het lidgeld dus geldig tot 31/12/2014.
Je kan het lidgeld storten
op rekening BE73 9300 0384 0860 BIC HBKABE22 van de VHGS (Secretariaat) - Dries 31
te 1745 Mazenzele, met vermelding 'Nieuw lid - via internetsite + uw e-mail adres'.

        Jaarlijks worden er 4 tijdschriften uitgegeven met nuttige informatie over de fokkerij en alle mogelijke bijhorigheden. Het boekje verschijnt op 1/1, 1/4, 1/7 en 1/10. Gratis aankondigingen voor de leden, binnen te sturen naar de tijdschriftverantwoordelijke ten laatste 30 dagen voor verschijningsdatum. Het eerste tijdschrift werd uitgegeven in oktober 1993.

        Jaarlijks wordt er een grote schapen- en geitenhappening georganiseerd en nemen we met onze infostand deel aan verschillende activiteiten en jaarmarkten. Verder organiseren we af en toe een daguitstap, een studievergadering of een teerfeest.

        Daguitstappen : volgende studiereizen werden reeds georganiseerd :
     - 29 juni 1996 : bezoek dierenpraktijkschool Barneveld (NL)
     - 12 juli 1997 & 17 juli 1999 : bezoek Countryshow Detling (ENG)
    - 3 juni 2000 : bezoek 'Dag van het schaap en de geit' te Utrecht + bedrijfsbezoek Apolonia Zuivel
    - 27 juli 2002 bezoek landbouwbeurs te Libramont
    - 12 juli 2003 bezoek Kent County Show te Detling - Maidstone (Engeland)
    - 10 maart 2007 bezoek landbouwsalon van Parijs (FR)

        Elke 5 jaar wordt er te Wilrijk de historische en folkloristische Geitestoet georganiseerd. Deze stoet is n van de grootste evenementen van Belgi met 1500 gekostumeerde deelnemers, 10 choreografische groepen en 12 originele praalwagens.
Het spektakel kan in 4 groten delen opgesplitst worden : Wilrijk, rijk aan geschiedenis; Wilrijk, rijk aan folklore; Wilrijk, het geitendorp; Wilrijk en Lange Wapper. De vereniging verleende haar medewerking aan de organisatie van de 3de Geitenstoet van 17 september 1995, de 4e Geitenstoet van 17 september 2000, de 5e Geitestoet van 18 september 2005 alsook aan de 6de Geitestoet van 19 september 2010Deze laatste editie lokte ongeveer 80.000 bezoekers naar Wilrijk. We kijken al uit naar de volgende editie die in 2015 zal plaatsvinden !

        Er werden reeds enkele studievergaderingen ingericht :
- demonstratie en uitleg over klauwverzorging, ontwormen, wassen en scheren 
           (met medewerking van Schapenservice - NL)
- lammeren en het geboorteproces
- stallenbouw & film over de geitenstoet van 1995
- geiten en computers, keuringen, internetsite van de club
- 18 april 2004 : studievergadering over TSE-problematiek bij kleine herkauwers, hoefverzorging, schapen scheren
- 20 tot 22 mei 2005 : tentoonstelling geitenbeeldjes en inhuldiging beeld 'Dartele geitjes'
- 23 april 2006 : studievergadering over de nieuwe identificatie en registratiewetgeving en over de stamboekwerking
  in Vlaanderen.
- 10 februari 2008 : alle informatie over de blauwtongziekte en worminfecties bij schapen en geiten

        Jaarlijks verleent de club haar medewerking aan de inrichting van een aantal wedstrijden zoals onder andere het Belgisch Kampioenschap voor geiten- en melkschapenlammeren te Wilrijk, de schapenkeuring tijdens de paardenmarkt in Torhout, de geiten- en melkschapenkeuring tijdens de landbouwdag te Heist-op-den-Berg, . . .

        De vereniging verzorgt ook regelmatig een promotiestand op diverse activiteiten.

        Sinds 12 juni 2001 heeft de vereniging ook deze internetsite.


Clubkampioenschap V.H.G.S. - Schapen- en geitenhappening

Het clubkampioenschap vindt jaarlijks plaats in de maand augustus en werd de eerste keer georganiseerd op 21 augustus 1994 op het Domein Hooidonck te Zandhoven. Tussen 1999 en 2005 ging het clubkampioenschap altijd door bij de Jumpinghall te Zandhoven. Gemiddeld waren er een 40-tal deelnemers met telkens ongeveer 300 dieren. Sinds 2007 gaat het clubkampioenschap door in Lebbeke, waar we de nodige steun van het gemeentebestuur krijgen.
Alle leden kunnen hieraan deelnemen, volgende rassen komen in aanmerking voor keuringen : - geiten : witras, hertkleurig ras, toggenburgerras, anglo-nubisch ras, dwergras, bontras, boergeiten en angora's - schapen : Belgisch melkschaap, kerry-hill, zwartbles, scottisch blackface, clun forest en ouessant. Voor alle andere schapen- en/of geitenrassen is er de mogelijkheid om dieren tentoon te stellen, maar bij voldoende interesse kunnen er ook keuringen ingericht worden voor deze rassen.
Er worden reeksen voorzien voor lammeren, jaarlingen en oudere, zowel mannelijke als vrouwelijke dieren (deelnemende dieren moeten wel minstens 3 maand oud zijn). Ieder jaar is er een aandenken per deelnemer, zijn er naturaprijzen voor de eerste 3 geklasseerden per reeks en zijn er speciale prijzen voor de dagkampioenen per ras, voor de mooiste uier per ras, en voor het mooiste koppel bij de niet-melkgevende dieren. Tot slot zijn er ook speciale prijzen voor de mooiste lammeren van de dag. Dit jaar hadden we voor de eerste keer ook een kinderhoek en een infostand rond wolverwerking.


Teerfeest V.H.G.S. :    

Het teerfeest is de jaarlijkse gelegenheid bij uitstek om met collega fokkers en liefhebbers van geiten en schapen gedachten en ervaringen uit te wisselen tijdens een gezellig samenzijn. De laatste jaren wordt er voor een vast bedrag naar believen gesmuld en gedronken.
Het is ook de gelegenheid om de verdienstelijke bestuursleden eens in de bloemetjes te zetten en te bedanken voor hun belangeloze inzet.
 

     Jaartal      Ledenaantal     Clubkampioenschap
     Aantal deelnemers
   Clubkampioenschap
       Aantal dieren
      Deelnemers teerfeest
1993 140 - - 127
1994 157 43 318 100
1995 119 43 357 100
1996 107 35 281 124
1997 114 30 343 121
1998 105 44 322 130
1999 132 42 273 186
2000 143 40 257 173
2001 133 - (MKZ) - 134
2002 148 30 179 162
2003 269 31 186 138
2004 322 27 207 96
2005 367 33 276 102
2006 315 - (Blauwtong) - 75
2007 381 29 282 58
2008 351 31 290 -
2009 321 34 356 -
2010 306 31 342 -
2011 287 38 404 -
2012 265 31 319 -
2013 214 22 243 -

   
                         Klik hier of op n van de pijlen om terug naar de hoofdpagina van onze site te gaan !