Informatie van en voor de leden      Geiten- en Schapenrassen    Activiteitenkalender  Nieuwigheden op de site     Home-page 

           Wil jij ook lid worden van onze vereniging ?

WIE NU 5 euro BETAALT IS LID TOT 31/12/2019 ! !

Wanneer je nu het lidgeld overschrijft ben je lid tot het einde van volgend jaar (31/12/2019).

Hoe lid worden van de Vlaamse hobbyfokkers van geiten en schapen ?

Sluit je aan bij een vereniging van liefhebbers van geiten en schapen, met vrienden met een hart voor 
mensen en dieren en blijf zo op de hoogte van het reilen en zeilen binnen het Belgische wereldje van
de kleine herkauwers. 

Wat hebben wij te bieden :       

- regelmatig een nieuwsbrief die je via mail zal ontvangen
- gratis mogelijkheid tot adverteren in het tijdschrift en op de website (advertenties en pagina's van de leden)
- mogelijkheid tot deelname aan de verschillende activiteiten (jaarmarkten)
- mogelijkheid tot deelname aan het clubkampioenschap (wordt telkens in de maand augustus
   georganiseerd en is ook toegankelijk voor niet-stamboek dieren !)
   Volgende rassen komen in aanmerking : geiten : witras, hertkleuring ras, toggenburgerras,
   anglo-nubisch ras, dwergras, bontras, boergeiten en angora's : schapen : kerry-hill, zwartbles, ouessant,
   melkschapen, scottish blackface, wensleydale, en alle andere rassen waarvoor we registratie doen. .
   Er worden reeksen voorzien voor lammeren, jaarlingen en oudere dieren (zowel mannelijke als
   vrouwelijke dieren, al moeten ze wel minstens 3 maand oud zijn) 
   Bij voldoende interesse kunnen er altijd andere rassen aan de lijst toegevoegd worden !
   Voor alle andere rassen wordt de mogelijkheid geboden om 5 dieren tentoon te stellen. Hiervoor is er
   telkens een grote belangstelling van de aanwezige bezoekers zodat er goed publiciteit gemaakt wordt
   voor het desbetreffende ras, en zodat er mogelijk ook contacten gelegd worden met andere fokkers.
  
Wat moet je doen om lid te worden, of te blijven ? 

- Het jaarlijkse lidgeld betalen door overschrijving van 5 euro naar zichtrekening BE73 9300 0384 0860
  BIC HBKABE22 van de V.H.G.S. (Secretariaat) - Dries 31 - 1745 Mazenzele, met vermelding van
   'Lidgeld 2019 - nieuw lid via website'. Vermeld ook je e-mail adres, zo kunnen we je gemakkelijk contacteren !
- Het lidgeld is altijd geldig van 1 januari tot 31 december van het betrokken jaar. Verlenging van het lidgeld
  gebeurt door overschrijving van 5 euro op dezelfde rekening BE73 9300 0384 0860 met vermelding
  'Verlenging lidgeld VHGS' + eventueel de naam of het lidnummer van het desbetreffende lid (dit nummer
  kan je opvragen bij het secretariaat).
 
Wacht dus niet langer en wordt nu lid van de Vlaamse Hobbyfokkers van Geiten en Schapen ! !


                                   

       Klik hier of op één van de pijlen om terug naar de hoofdpagina van onze site te gaan !