Informatie van en voor de leden      Overzicht wetgeving    Nieuwigheden op de site      Home-page 

4 juli 2006  

    Derogatie dwergrassen : Ouessant en Soay

Het FAVV verleent een derogatie voor de identificatie van de dwergrassen Ouessant en Soay. 
Deze rassen kunnen voortaan geïdentificeerd worden door een kleiner oormerktype in tweevoud, één in elk oor. 

Bestelling oormerken voor de dwergrassen Ouessant en Soay

Ingeval een veehouder één van vermelde rassen houdt, kan hij een bestelling voor dit kleiner oormerktype
plaatsen bij DGZ-Vlaanderen, Deinse Horsweg 1 te 9031 Drongen – fax 070/22.01.22 - e-mail i&r@dgz.be.

Deze bestelling dient aan volgende voorwaarden te voldoen :

§               Verklaring houder van vermelde rassen

§               Aanduiding enkel houder van vermelde rassen of gemengd met andere kleine herkauwers

§               Aanduiding van de gemiddelde veebezetting op jaarbasis voor vermelde rassen en (eventueel) andere kleine herkauwers

§               Verklaring dat hij de rassen, waarvoor het FAVV een derogatie verleend, vandaag vermeld op zijn register.

Dit kan via de gestandaardiseerde bestelbon – derogatie specifieke dwergrassen, die je hier kan downloaden, en tevens terug te vinden is op de website van DGZ : www.dgz.beHet tarief voor dit oormerktype kan u eveneens terugvinden op hun website. Links op de foto staan de oude oormerken voor dwergrassen, in het midden de nieuwe, dubbele oormerken, en rechts de nieuwe oormerken die voor de ouessant- en soay schapen mogen gebruikt worden.

 

Eénmalige omruilmogelijkheid voorraad COUPLE 14 (zalmkleurig) -> kleiner oormerktype 

Een aantal van de houders van de dwergrassen Ouessant en Soay  beschikken reeds over een voorraad van het oormerktype COUPLE 14.  DGZ-Vlaanderen verschaft aan deze houders de mogelijkheid om hun voorraad, geheel of gedeeltelijk, om te ruilen tegen het kleiner oormerktype.

Deze bestelling dient aan volgende voorwaarden te voldoen :

§               Verklaring houder van vermelde rassen

§               Aanduiding enkel houder van vermelde rassen of gemengd met andere kleine herkauwers

§               Aanduiding van de gemiddelde veebezetting op jaarbasis voor vermelde rassen en (eventueel) andere kleine herkauwers

§               Verklaring dat hij de rassen, waarvoor het FAVV een derogatie verleend, vandaag vermeld op zijn register.

§               De reeds eerder ontvangen oormerken van het oormerktype COUPLE 14 worden toegevoegd met vermelding van de oormerknummers van ….. tot …. ;

Dit kan via het gestandaardiseerde formulier – éénmalige omruilmogelijkheid COUPLE 14 à kleiner oormerktype, hier terug te vinden of op de  website van DGZ.

Ingeval de veehouder enkel de vermelde dwergrassen houdt, kan hij de voorraad van het oormerktype COUPLE 14 volledig omruilen.

Ingeval de veehouder naast de vermelde dwergrassen ook nog andere kleine herkauwers aanhoudt, kan hij in verhouding een deel van zijn voorraad COUPLE 14 omruilen.

Deze omruiling kan ‘éénmaal’ plaatsvinden en kan aangevraagd worden tot eind augustus 2006.  Voor deze omruiling worden er geen extra administratiekosten gefactureerd.

Opmerking : voor de beslagoormerken is enkel het klassiek formaat voorradig – dus geen derogatie voor een kleiner oormerktype..