Lijst geitenrassen    Lijst schapenrassen   Geiten/Schapen in 't wild  Nieuwigheden op de site    Home-page 

Soay schaap

Het Soay-schaap is afkomstig van één van de St. Kilda eilanden, 160 km ten westen van Schotland.
Toen al werden er door de Vikings op dit eiland schapen gehouden. Doordat het eiland Soay zeer afgelegen
was bleef het type van dit schaap goed bewaard.

 

In 1930 werden de bewoners van dit eiland naar het vasteland geëvacueerd en werden er een 100-tal schapen
 overgebracht naar het eiland Hirta. De eilanden van St. Kilda werden natuurreservaat. Er leeft nu nog een
aanzienlijke kudde Soay-schapen op deze eilanden. Begin vorige eeuw werden de eerste van deze schapen
naar het vasteland gehaald en worden ook wel eens de “park-soay” genoemd.

 

Begin jaren ’60 kwamen de eerste Soay-schapen via de dierentuinen van Parijs en Antwerpen in onze contreien
 terecht. De huidige Soay-schapen lijken nog het meest van al op het wilde schaap. Het ras is zeer weerstands-
krachtig tegen gangbare schapenziekten, goed bestand tegen barre weersomstandigheden en sober qua voeding.
Ieder jaar valt de wol op natuurlijke wijze uit, zij hoeven dus niet geschoren te worden. De bronst is kort, van
november tot januari. Het aflammeren gebeurt vlot, tweelingen komen vaak voor.

               

Het Soay-schaap is edel gebouwd en heeft ranke poten en een iets smal en lang lichaam. De kop is fijn
besneden en wordt hoog gedragen op een vrij lange hals.

De ooien hebben vrij dunne spitse horens, naar buiten gebogen maar kunnen ook hoornloos zijn.
De rammen hebben zware hoorns, bijna cirkelvormig. Deze moeten ruim draaiend, voldoende van de kop
 af staan en goed symmetrisch geplaatst zijn.

Volwassen ooien wegen ongeveer 25 kg, rammen ongeveer 40 kg. Zij hebben een korte staart. Dit kleine
schaap kan licht tot donkerbruin van kleur zijn, soms zelfs zwart, maar meestal hebben ze de moeflontekening.
Hierbij hebben ze witte strepen boven de ogen, een witte onderkaak, een witte buik, een witte spiegel en een
witte onderkant van de staart.

De wol is van matige kwaliteit, met een vrij korte vezellengte en een korte harige ondervacht. Het gewicht
van de vacht bedraagt tussen de 1.5 en 2 kg.