Lijst geitenrassen    Lijst schapenrassen   Geiten/Schapen in 't wild  Nieuwigheden op de site    Home-page 

Wensleydale longwool schaap           

De Wensleydale is een vrij zeldzaam ras dat oorspronkelijk in Noord-Yorkshire gefokt werd. 
Momenteel komen ze voornamelijk voor in de Yorkshire Dales, North Lancashire, Westmorland, Cumberland
en delen van Schotland. Het ras is nooit erg algemeen geworden en heeft lange tijd zelfs op de lijst van
bedreigde rassen gestaan. Toch is het belang van dit grote edele ras groot geweest voor de verbetering van
andere rassen (voornamelijk de rammen) en droeg hij bij tot de ontwikkeling van de Bleu du Maine en de
Texelaar. Ze hebben een lange krullende glanzende vacht met fijne, kostbare wol met een jaarlijkse wolproductie van
ongeveer 5 kg. De Wensleydale wordt vaak gekruist met andere rassen met fijne maar korte wol wanneer een
sterke wol vereist wordt. Van nakomelingen van dergelijks kruisingen (met bijvoorbeeld de Suffolk) kan de
wolproductie oplopen tot 11 kg. per jaar.

De kop, oren, neus en benen zijn diepblauw van kleur. De kop is voorzien van wol op de kruin en de wangen.
De oren zijn groot en worden vrij hoog gedragen. De hals is lang en de kop wordt boven de romp gedragen,
deze is lang en voldoende diep met een matig brede borst. De poten zijn vrijwel geheel bewold, de grondkleur
ervan is blauw. Het beenwerk is sterk met droge gewrichten. Vaak zijn de Wensleydales nogal hoogbenig. 
Het is een langstaartras, waarvan de staart doorgaans wordt gecoupeerd.


       

Dit ras draagt geen horens. De Wensleydale heeft een lange bronsttijd. Bij het aflammeren zijn er doorgaans
geen problemen, de gemiddelde worpgroote is 2 zodat het voldoende vruchtbaar kan genoemd worden. 
De lammeren groeien snel en hebben een geringe neiging tot vervetten. 
Ooien wegen ongeveer 110 kg., rammen kunnen meer dan 135 kg. wegen.                
 

                        
                                               Deze zwarte versie van de Wensleydale is een zeldzame verschijning !