Stallingen

Stallingen

Omzendbrief Vrijstelling medewerking architect voor kleinere vergunningen Dirk Van Mechelen minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening Vrijdag 23 mei 2003 : op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk VAN MECHELEN, keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit, dat bepaalt voor welke werken er geen medewerking van een architect nodig is…

Sanitel

Sanitel

Identificatie en registratie van Schapen, geiten en herachtigen. Sinds het Koninklijk bestluit van 2 juli 1996 is elke Belgische houder van geiten, schapen en hertachtigen verplicht om de identificatie en registratie van zijn dieren uit te voeren. Alle dieren die ouder zijn dan zes maandmoeten sinds 15/12/1996 geoormerkt zijn. De houders van deze kleine herkauwers…

Registratie als vervoerder

Registratie als vervoerder

Sinds het Koninklijk Besluit van 9 juli 1999 “betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders en handelaars”, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 2 september 1999, moet elk voertuig datgebruikt wordt voor het vervoer van dieren geregistreerd worden. Het KB van 18/12/2000 wijzigt het KB van 09/07/1999 en wordt aangevuld met het Ministerieel Besluit van…

Geneesmiddelenregisters

Geneesmiddelenregisters

De wetgeving over de geneesmiddelenregisters en de bedrijsbegeleiding door een dierenarts is sinds 1 mei 2003 van toepassing. Het principe is eenvoudig : bij elke behandeling van uw dieren zal de dierenarts een‘Toedienings- en verschaffings-document’ (T&V-document) opstellen met een beschrijving van de uitgevoerde behandeling en de in acht te nemen wachttijden. Wanneer hij beslist dat er…