Geert en Greet Henderickx

Op bezoek bij . . .

Zoals bij zovele andere hobbyfokkers van geiten is het hier niet anders begonnen; een paar dieren hier en daar aangekocht en zo is vanzelf de interesse in het houden van geiten gegroeid.

De eerste Nubische geit werd in 1991 aangekocht. Als zestienjarige met “geitenhouden” beginnen was niet zo evident, op die leeftijd 
heeft men dikwijls andere interesses. Geert woonde toen in Pulderbos en in die streek was het niet zo ongewoon dat men een geitje had.

Hij zorgde er wel meteen voor dat het stamboek voor zijn dieren in regel was zodat hij ook meteen naar de provinciale wedstrijd in Zandhoven kon, toen nog met tractor en aanhanger.

Na een drietal jaren haalden echter die andere interesses de bovenhand en werden de geiten van de hand gedaan.

Niet voor lang echter, want toen een overbuur een zwart boklam aanschafte kwam de belangstelling voor Nubische geiten weer naar boven. Via een advertentie kocht Geert een nubische geit die in oorsprong nog van onze secretaris kwam (Daisybell v/d Gagelhoeve). Andere dieren werden aangeschaft bij een fokker die stopte met zijn hobby, deze dieren waren in het engelse stamboek ingeschreven.

Van begin af aan werd er voor gezorgd dat de geiten CAE-vrij waren en dat is nu nog zo.

Dankzij het vele opzoekingswerk dat Geert verrichtte kwam hij veel over dit engelse stamboek te weten en wist zelfs een aantal contacten met engelse fokkers te leggen. Dit monde dan ook uit in een bezoek overzee. Omdat Geert nog nooit naar Engeland was geweest werd de hulp ingeroepen van een collega van Greet, er werd vooraf naar een overnachting gezocht, uiteindelijk konden ze bij een van de engelse fokkers zelf overnachten op basis van bed and breakfast.

Sommige dieren die ze ginder te zien kregen waren van een ander caliber dan die van bij ons. Fokkers die ginder al geweest zijn kunnen dat zeker beamen. Niet dat de dieren bij ons minder in kwaliteit zijn maar qua uitstraling zijn ze ginder toch een stapje voorop, ook omdat ze veel meer hun dieren een of twee jaar laten overlopen hetgeen de ontwikkeling zeker ten goede komt.

Door hun positieve ervaring bij deze mensen wordt er overwogen om dit jaar weer overzee te gaan. Er zijn al een aantal foto’s van Geerts’dieren in het engelse tijdschrift “The Anglo-Nubian Newsletter” verschenen.

Door het volgen van het engelse stamboek zijn ze ook met het nederlandse stamboek bekent geraakt. Dit jaar is er een boklam van een nederlands bedrijf in hun stal gekomen, ook hier wordt veel van verwacht.

Geert en Greet hebben in 2002 een aantal nubische fokkers bij elkaar gebracht om samen over hun passie te spreken, er werden ook enkele stallen bezocht en veel informatie uitgewisseld. Ze hopen dat die band nog kan verstevigd worden om zo de nubische geiten op een nog hoger niveau te brengen.