Gunther Weyn (De Beekhoeve)

Op bezoek bij . . .

Wanneer het eigenlijk echt begonnen is, is niet met zekerheid te zeggen. Een feit is dat Gunthers vader begin de jaren tachtig twee geiten had van een niet nader te omschrijven ras.

Toen Gunther ouder was en paarden had, kocht hij zich een paar dwerggeitjes als gezelschap voor zijn paarden. Hij ondervond dat deze diertjes hem heel wat vriendschap gaven en gaandeweg begon hij zich meer en meer voor deze diertjes te interesseren.  

Ergens had hij eens gehoord over Toggenburgers. Dat vond hij mooie geiten maar ze waren, dacht hij, nogal zeldzaam. Hij heeft er een jaar over gedaan om ze te vinden, en dan nog via een artikel over de jaarmarkt van Vilvoorde waarin te lezen stond dat dit geitenras daar aanwezig zou zijn.

Deze gelegenheid kon Gunther niet laten voorbijgaan en op deze jaarmarkt kocht hij van de heer Haidon uit Wallonië zijn eerste Toggenburger. Nog diezelfde dag kocht hij bij Jan Lots uit Gooik een boklam en een geitenlam. Dit alles is maar drie jaar geleden.

Op de Toggenburgerverkoop die onze voorzitter vorig jaar in september organiseerde, was Gunther ook aanwezig en na wat bieden kon hij beslag leggen op een geitenlam en een driejarige geit, mooie rasvertegenwoordigers trouwens, waar nog belangstelling voor was van andere fokkers (o.a. uit Nederland).

Bij Norbert Verstraeten uit Keerbergen kocht hij een goede driejarige bok die al mooie afstammelingen gegeven had.  

Naast de interesse in Toggenburgers zijn ook de bonte geiten hem zeer genegen en dus kocht hij bij Eddy Keustermans een drie dagen oud geitenlammetje dat hij zelf opfokte tot een mooi ontwikkeld dier. Hij werd er provinciaal kampioen mee in 2000.

Vrijwel onmiddellijk liet Gunther zich aansluiten bij onze vereniging en bij de PVOV.

Vanaf het begin dat Gunther geiten had, ging hij hiermee naar jaarmarkten en even later ook naar geitenkeuringen. Op dit ogenblik zijn deze keuringen één van de dingen die het meeste indruk op hem maken omdat hij daar als jonge, beginnende fokker veel van oudere fokkers kan opsteken. Hij is dan ook volop bezig om met andere fokkers contacten te leggen. Beginners zoals Gunther hebben nood aan de ervaring die de ouderen onder ons hebben. Dit is de beste leerschool om van start te gaan. 

Wanneer er lammetjes geboren worden, worden deze onmiddellijk bij de moedergeit weggenomen en apart grootgebracht. Dit geeft, zoals velen onder ons weten, de beste resultaten voor de melkproductie van de geiten. Gunther weet momenteel nog niet of hij gaat meedoen aan de melkcontrole. Voor ziektebestrijding is hij de nodige stappen aan het ondernemen, al vindt hij dat hij als beginnende fokker hierover weinig directe en correcte informatie kan krijgen.  

In de streek waar Gunther woont, is het geen probleem om aan de nodige voedermiddelen (hooi, bieten, stro, …) te geraken. Ook met het houden van bokken (geur in dekseizoen) zijn er geen problemen.

Naast geiten heeft Gunther, samen met zijn vader, ook drie rijpaarden, konijnen, kippen, fazanten, eenden, kalkoenen, patrijzen, varkens, hangbuikzwijnen en een volwassen everzwijn.

Dat er voor al deze dieren mooie stallen zijn, is de verdienste van Gunthers vader die, zoals we zelf hebben kunnen vaststellen, een uitstekend metser en lasser is. 

We willen de familie Weyn nog danken voor de gastvrijheid die ze ons geboden hebben tijdens ons bezoek en wensen hen nog veel geluk bij de fokkerij.