Het klauwverzorgen

Het klauwverzorgen is een belangrijk onderdeel van de totale verzorging der dieren. Regelmatige controle en verzorging van de klauwen zijn noodzakelijk voor de goede beenstand en een optimale gezondheidstoestand van het dier. In de natuur slijt de klauw door het lopen op harde grond, echter in onze omstandigheden is er veel minder natuurlijke slijtage van de hoeven, terwijl de groei doorgaat.

Onder Belgische omstandigheden, d.w.z. het houden van de dieren op weidegronden of op een strobed, is het noodzakelijk zeker elke twee maanden de klauwen te controleren en zonodig te verzorgen. Nog teveel komt het voor dat dieren op keuringen verschijnen met slecht verzorgde klauwen of met een afwijkende beenstand, welke het gevolg zijn van onverzorgde klauwen.

De hoornwand is het gedeelte van de klauw dat altijd doorgroeit. Onder natuurlijke omstandigheden zal de hoornwand afslijten. Zoals vermeld slijt deze bij ons te weinig af en moet de klauw verzorgd worden.
Het overtollige hoornwandgedeelte moet dan worden verwijderd. Vaak groeit dit ver door, waardoor de hoornwand naar buiten omkrult en de teen opkrult. Bij de verzorging maakt men gebruik van een zogenaamd haringhaakmesje. Sommige mensen kunnen echter ook goed werken met een kleine klauwtang die voor het rundvee wordt gebruikt. 

Te ver doorgegroeid en los hoorn wordt weggesneden, nadat de mest is verwijderd. Dan kan men zien wat men doet. De hoef wordt vlak gesneden tot de zool. Van het zoolgedeelte mag niet worden gesneden. Hierna kan de punt eventueel nog iets worden ingekort. Van het balgedeelte hoeft in de meeste gevallen niets te worden afgesneden.

Bij goed verzorgde klauwen zal de as van de achterpoot recht boven de klauw staan en een evenredige druk op iedere klauwhelft uitoefenen. Als de klauwen niet goed verzorgd worden zal de buitenste klauwhelft zich wat meer ontwikkelen dan de binnenste klauwhelft. Naarmate de verzorgingstoestand van de klauwen slechter wordt zal de beenstand slechter worden. Als deze erg slecht is, zal het zeer twijfelachtig zijn of met een goede klauwverzorging de normale toestand terug te brengen is. Vaak zal een blijvende abnormale beenstand het gevolg zijn.