Stallingen

Omzendbrief

Vrijstelling medewerking architect voor kleinere vergunningen

Dirk Van Mechelen minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening

Vrijdag 23 mei 2003 : op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk VAN MECHELEN, keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit, dat bepaalt voor welke werken er geen medewerking van een architect nodig is bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, definitief goed.

Voor een groot aantal kleinere werken brengt de medewerking van een architect vaak overbodige bouwkosten met zich mee, aangezien de inbreng van een architect niet wezenlijk of essentieel is. Bepaalde gespecialiseerde sectoren (b.v. de verandabouw) zijn vaak beter op de hoogte over de constructie- en uitvoeringswijze.

De belangrijkste wijzigingen:

Bijgebouwen tot 30m2

  • Vroeger gold de regeling enkel voor tuinhuisjes, bergplaatsen, serres of veranda’s, indien de oppervlakte beperkt bleef tot max. 21m2, de kroonlijsthoogte tot max. 2,50 m., de nokhoogte tot max. 3m. en het gebouw werd opgericht binnen een straal van 30m. rond een woning.
  • Vandaag wordt deze regeling uitgebreid tot bijgebouwen met een oppervlakte van max. 30m2 met een kroonlijsthoogte van max. 3m. en een nokhoogte van max. 4,50m. Er is geen beperking meer wat de afstand tot de woning betreft. Een vergunning voor het oprichten van een normale veranda of een schuilhok voor vee kan dus zonder de medewerking van een architect, indien de oppervlakte beperkt blijft tot 30m2.

Afbraakwerken van vrijstaande constructies

  • Vroeger konden afbraakwerken zonder architect enkel voor kleinere zaken.
  • Vandaag kan men een aanvraag indienen zonder het attest van een architect voor allev rijstaande gebouwen of constructies, ongeacht hun omvang.

Wijziging aantal woongelegenheden (voor zover stabiliteit niet in het gedrang komt)

  • Vroeger was voor iedere functiewijziging of voor een wijziging van het aantal woongelegenheden een architect noodzakelijk.
  • Vandaag geldt hiervoor een vrijstelling van de medewerking van de architect voor zover de stabiliteit niet in het gedrang komt.

Met dit besluit draagt de Vlaamse regering dus opnieuw bij tot een verdere vereenvoudiging van het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning.

Het besluit wordt verzonden voor publicatie in het Belgische staatsblad. persinfo : Philippe Heyvaert, woordvoerder van minister Van Mechelen – tel. 02 553 64 11 e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be

http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?cid=1140066016885&pagename=nieuwsberichten%2FNB_Nieuwsbericht%2FNieuwsbericht&ZoekString=schuilhok&c=NB_Nieuwsbericht