Willy Van Rompaey

Op bezoek bij . . .

Deze keer waren we met de vereniging te gast bij een fokker van het kleinste schaap van Europa : het ouessantschaap. Wat ons ter plaatse meteen opviel, was de rust die er in de kudde van zo’n 17 dieren uitging. Later bleek dat er buiten deze dieren nog verschillende andere op diverse plaatsen verbleven.

Dit kleine schapenras is afkomstig van het eiland Ouessant voor de Bretoense kust. Hun kleine gestalte is waarschijnlijk te wijten aan de barre omstandigheden waarin deze dieren in de loop der eeuwen geleefd hebben.

Het ras zou banden hebben met de skudde en de hebridian. Van dit laatste ras zijn er ook dieren in onze vereniging.

De eerste ouessantram van zijn fokkerij heeft Willy gekocht in 1990 van een handelaar op de markt van Heist o/d Berg. Hij was naar meerdere ooien op zoek, maar enkel een ooi met lam kon deze handelaar hem nog bezorgen. Dan de fokkerij maar gestart met deze dieren.

Al vlug wist Willy contact te leggen met Nederlandse fokkers van dit ras. Hier kon hij dan ook regelmatig enkele dieren kopen om zo vers bloed in zijn kudde te brengen. Door het contact met deze Nederlandse fokkers van een Ouessantfokkersvereniging is Willy een paar maal naar een keuring gaan kijken.

Hij is ook eens naar het eiland Ouessant geweest maar daar was er van ons kleine schapenras niet veel te bemerken. Slechts een drietal rammen werden er gezien.  Blijkbaar speelt het fokken met deze dieren zich vooral af op het vasteland.

Volgens onze gastheer is het bijna voor iedereen mogelijk om een koppel ouessantschapen te houden. Een klein hoekje met gras volstaat al vlug om deze diertjes tevreden te houden. Ze maken bijna geen lawaai en zijn vlug aanhankelijk aan hun verzorger.

Buiten de schapen thuis bevindt er zich nog een klein aantal dieren op een vijftal percelen in de onmiddellijke omgeving van zijn woning.

Een tweede kudde van 16 dieren (waaronder buiten de zwarte kleur ook de bruine en witte) is terug te vinden in een natuurreservaat even verderop waar de dieren gebruikt worden om de lage begroeiing wat in toom te houden. Dit project waar Willy aan meewerkt, loopt dit jaar voor de eerste maal en is in samenwerking met “Natuurpunt VZW” (nieuwe benaming voor Natuur Reservaten vzw), een vereniging voor natuurbehoud in Vlaanderen.  

Wat ons bij deze dieren ook opviel was het imposante stel horens waarmee de rammen van dit ras zijn uitgerust.

De kleine oortjes van deze dieren vormen dan weer een probleem voor het plaatsen van de sanitelnummers. Doordat de dieren hun kopjes makkelijk door de omheining durven te steken, raken ze de nummers nogal eens kwijt met de nodige kwetsuren als gevolg.

Naast Ouessantschapen heeft Willy ook een aantal Wallische geiten die hij een 4-tal jaar geleden in Zwolle op de kop heeft kunnen tikken via een advertentie in het Nederlandse blad “Landleven”. Ook met dit ras zijn er nog plannen voor de toekomst.

Wij weten zeker dat het stamboek van het Ouessantschaap, dat door onze vereniging wordt bijgehouden, nog zal uitbreiden en we zijn er van overtuigd dat de familie Van Rompaey daartoe kan bijdragen. Wij wensen hun nog veel geluk met de fokkerij van dit schapenras.