Lammerenkampioenschap Wilrijk

Lammerenkampioenschap Wilrijk

Lammerenkampioenschap Wilrijk

67 67 mensen hebben dit evenement bekeken.

voor dieren zonder gezondheidsattest

De prijzen en het wedstrijdreglement vindt u hieronder. Het inschrijvingsformulier kan je via info@vhgs.be aanvragen.

Aanvullende inlichtingen worden u graag verstrekt op het districtshuis van Wilrijk, tel. 03/338.53.03, of op het secretariaat van de VHGS op GSM nr. 0476/29.41.31.

Standplaats : BIST – Wilrijk
Parking : MASTPLEIN (Specifieke parkeertoelating wordt aan de deelnemers bezorgd)

Prijskamp voor WITTE MELKGEITEN
107. Boklammeren                     :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3
108. Geitenlammeren                :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3

Prijskamp voor HERTKLEURIGE GEITEN
109. Boklammeren                    :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3
110. Geitenlammeren                 :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3

Prijskamp voor TOGGENBURGER GEITEN
111. Boklammeren                      :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3
112. Geitenlammeren               :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3

Prijskamp voor ANGLO-NUBISCHE GEITEN
113. Boklammeren                      :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3
114. Geitenlammeren                :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3

Prijskamp voor DWERGGEITEN
115. Boklammeren                      :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3
116. Geitenlammeren                 :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3

Prijskamp voor BOERGEITEN
117. Boklammeren                      :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3
118. Geitenlammeren                 :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3

Prijskamp voor BONTE GEITEN
119. Boklammeren                     :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3
120. Geitenlammeren                :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3

Prijskamp voor BELGISCHE MELKSCHAPEN (Opgelet : NIET zwoegervrij !)
121. Ramlammeren                   :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3
122. Ooilammeren                     :   € 13 – € 9 – € 7 – € 5 – € 4 – € 3

€ 25 voor het SCHOONSTE GEITENLAM + geel/blauw lint. 
€ 25 voor het SCHOONSTE BOKLAM + geel/blauw lint. 

Om gekeurd te worden moeten de lammeren minimum 3 maanden oud zijn. Jongere lammeren krijgen een aanwezigheidsprijs van € 3.

Reglement Inschrijvingen :


Art. 1 : Elke deelnemer schrijft in met het online formulier of per mail naar naar info@vhgs.be. De inschrijvingen moeten ten laatste op 01/08/2024  binnen zijn..
Art. 2 : De dieren dienen met een erkend vervoermiddel vervoerd worden. Het vervoermiddel dient thuis ontsmet zijn en de eigenaars dienen het register van ontsmetting bij zich hebben.

Art. 3 : Dieren, eigendom van de fungerende juryleden, mogen niet deelnemen aan de prijskampen.
Art. 4 : Elke eigenaar is verantwoordelijk voor de schade eventueel door zijn dier aangebracht. Het stadsbestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade. De veearts van dienst en leden van het Federaal voedselagentschap voeren controles uit op het reglement.

Prijskampen
Art. 5 : De dieren dienen minstens 3 maanden oud zijn om gekeurd te worden. Voor jongere lammeren wordt een aanwezigheidspremie betaald.
Art. 6 : De inschrijvingsnummers voor de dieren worden ter plaatse afgehaald voor 12 uur.
Art. 7 : De inschrijvingsnummers moeten verplicht aan de dieren bevestigd worden.
Art. 8 : De keuring begint stipt om 13 uur
Art. 9 : De dieren blijven tentoongesteld van 11.30 uur tot 16.00 uur.
Art. 10 : Dieren die te laat aangeboden worden, kunnen niet meer tot de prijskampen toegelaten worden.
Art. 11 : Voor een vlot verloop dienen de deelnemers ten laatste om 11.30 aanwezig zijn op de aangeduide plaatsen en zich schikken naar de oproepen en onderrichtingen die hen gegeven worden door de bevoegde personen.
Art. 12 : Bij betwisting nopens tanden of andere leeftijdskenmerken geschiedt de indeling in de onmiddellijke hogere reeks. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.
Art. 13 : Minderwaardige dieren worden niet toegelaten tot de prijskamp.
Art. 14 : Bij voldoende belangstelling, naar oordeel van de jury, is splitsing der reeksen mogelijk, vanaf 20 dieren per reeks, volgens leeftijd.

Plaats
Art. 15 : Het Belgische kampioenschap voor lammeren vindt plaats op de Bist (rechtover de Proximus-winkel).
Art. 16 : De laadwagens mogen geplaatst worden op de voorziene parkeerplaatsen op de Bist, de wagens dienen op het Mastplein te worden geplaatst ( met toelatingsbewijs).

Prijzen
Art. 17 : De bekers en medailles worden ter plaatse uitgereikt. Geldprijzen worden overgemaakt op uw bank- of postrekening
Art. 18 : In België is het couperen van staarten bij wet verboden. Gecoupeerde dieren worden daarom niet toegelaten op de prijskamp. Bij de schapen worden enkel gecoupeerde ooien toegelaten (het couperen mag enkel om medische redenen door een veearts uitgevoerd zijn – de deelnemer moet hiervan het bewijs kunnen voorleggen).

ALLE DEELNEMENDE DIEREN MOETEN
HUN BEIDE SANITEL-NUMMERS DRAGEN !!!

Hall of Fame – dagkampioenen

2003 – Eric Perquy                 2004 – Jos Pairoux                        2005 – Tom Tavernier

2006 – David De Bolle             2007 – Tom Tavernier     2008 – Jos Van Santvliet

2009 – Tom Tavernier (bok)  Jos Van Santvliet (geit)        2010 – Jean Dequidt (ooi)

2010 – Tom Tavernier (bok)  2011 – Kim Janssens (geit) Tom Tavernier (bok)

2012 – Kim Janssens (geitlam)                 Tom Tavernier (boklam) 

2013 – Tom Tavernier (geitlam)                              Tom Tavernier (boklam)

2014 – Tom Tavernier (geitlam)            Kim Janssens (boklam)

2015 – Ilse Derycke (geitlam)               Tom Tavernier (boklam)

.2016 – Tom Tavernier (geitlam)                      Tom Tavernier (boklam)

.2017 – Tom Tavernier (geitlam)                      Tom Tavernier (boklam)

2018 – Tom Tavernier (geitlam)                   Bart Boonaert (boklam)

2019 – Luc Pollentier (geitlam)          Geert De Deyn (boklam)

Om je te registreren voor deze gebeurtenis e-mail je gegevens naar Info@vhgs.be

Registreer met behulp van webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Datum en tijd

11-08-2024 @ 13:00
 

Evenement types

 
Bekijk video
 

Share With Friends