Een vereniging met een passie voor geiten en schapen.

Dit met de volgende doelstellingen:

  • Het uitbouwen van een vriendenkring
  • Het invullen van een zinvolle vrijetijdsbesteding
  • Het stimuleren van de geiten- en schapenhouderij in al haar facetten
  • Het bijhouden van een stamboek voor rassen die binnen België niet over een eigen stamboek beschikken : werd stopgezet.
  • Het registreren van de afstamming van een aantal rassen die binnen België nog niet over een eigen stamboek beschikken :
    • ( niet-limitatieve lijst ) Scottish blackface , Wensleydale schapen, Hebridian, Merino, Drents heideschaap, Hongaarse Racka, Kärtner brilschaap, Soay, Nederlandse landgeit, Portland, Badger Face Welsh Mountain, Castlemilk Moorit, Ryeland, Lleyn, Devon and Cornwall longwool, Leicester longwool, Manx Loghtan, Walliser zwartneusschaap, Dorset Horn, Bluefaced Leicester, Jacob schaap, Barbados Black Belly en Black Welsh Mountain.

De vereniging werd opgericht op 23 mei 1993 en telde sinds de oprichting gemiddeld ongeveer 220 leden.

Het gemiddeld ledenaantal tussen 2005 en 2010 was 334 leden. De laatste jaren is dat aantal wat teruggezakt, voornamelijk dankzij de vlottere toegang tot de informatiekanalen via het Internet.

Het lidgeld bedraagt momenteel 5,00 euro per jaar en loopt altijd van 1/1 tot 31/12.

In het verleden werden jaarlijks 4 tijdschriften uitgegeven met nuttige informatie over de fokkerij en alle mogelijke bijhorigheden. Het eerste tijdschrift werd uitgegeven in oktober 1993. 

De laatste jaren is er overgeschakeld naar een nieuwsbrief die per mail wordt verstuurd naar alle leden en sympathisanten. Mocht je als lid geen nieuwsbrieven ontvangen, check dan ook eens je spam-folder en voeg info@vhgs.be toe aan uw lijst met ‘veilige afzenders’. Mocht dit dan nog niet lukken, geef ons een seintje, dan zien we dit samen na.

Jaarlijks wordt er een grote schapen- en geitenhappening georganiseerd en nemen we met onze infostand deel aan verschillende activiteiten en jaarmarkten.

Verder organiseerden we af en toe een daguitstap, een studievergadering of een teerfeest.

Jaarlijks verleent de club haar medewerking aan de inrichting van een aantal wedstrijden zoals onder andere het Belgisch Kampioenschap voor geiten- en melkschapenlammeren te Wilrijk, de schapenkeuring tijdens de paardenmarkt in Torhout,. . .

Sinds 12 juni 2001 heeft de vereniging ook deze internetsite.

Clubkampioenschap V.H.G.S. – Schapen- en geitenhappening

Het clubkampioenschap vindt jaarlijks plaats en werd de eerste keer georganiseerd op 21 augustus 1994 op het Domein Hooidonck te Zandhoven. Tussen 1999 en 2005 ging het clubkampioenschap altijd door bij de Jumpinghall te Zandhoven. Gemiddeld waren er toen een 40-tal deelnemers met telkens ongeveer 300 dieren. Van 2007 tot 2015 ging het clubkampioenschap door in Lebbeke. Sindsdien hebben we een vaste afspraak op de jaarmarkt in Bogaarden, die telkenjare doorgaat op de nationale feestdag, 21 juli. Hier begroeten we een 15-tal fokkers met een 200-tal dieren.

Alle leden kunnen hieraan deelnemen, volgende geiten-rassen komen in aanmerking voor keuringen : witte melkgeit, hertkleurig ras, toggenburger, anglo-nubische, dwerggeit, bonte melkgeit, boergeiten en angora-geiten .
Voor alle schapen- en/of andere geitenrassen is er de mogelijkheid om dieren tentoon te stellen, maar bij voldoende interesse kunnen er ook keuringen ingericht worden voor deze rassen.

Statistic(Draai uw telefoon naar de liggende modus voor een betere ervaring)

Statistic(Draai uw telefoon naar de liggende modus voor een betere ervaring)

Jaartal Ledenaantal Clubkampioenschap - Aantal deelnemers Clubkampioenschap - Aantal dieren Deelnemers - Teerfeest
1993 140 127
1994 157 43 318 100
1995 119 43 357 100
1996 107 35 281 124
1997 114 30 343 121
1998 105 44 322 130
1999 132 42 273 186
2000 143 40 257 173
2001 133 – (MKZ) 134
2002 148 30 179 162
2003 269 31 186 138
2004 322 27 207 96
2005 367 33 276 102
2006 315 – (Blauwtong) 75
2007 381 29 282 58
2008 351 31 290
2009 321 34 356
2010 306 31 342
2011 287 38 404
2012 265 31 319
2013 214 22 243