Maakt u publiciteit?

We klagen allemaal over de huidige gang van zaken en de lage prijs die we voor onze geiten of schapen ontvangen. Als we ze al kunnen verkopen tenminste. Maar wat doen we om onszelf te helpen?
Niet veel naar mijn mening. Waarom maken we geen reclame voor onze dieren ? Om te beginnen, iedereen verkoopt al eens dieren of producten van onze dieren afkomstig. Zo is het ook in ons voordeel om deze zaken te promoten. Het gezondheidsaspect en de hygiëne in het aanprijzen van onze dieren is daarbij niet onbelangrijk 

Door de vele eeuwen heen hebben geiten een slechte reputatie opgebouwd.  Ze zouden alles opeten en vernielen, ze ruiken, … kortom ze hebben een slecht imago.Nu moeten we zeer voorzichtig zijn als we onze dieren aanprijzen en er op letten dat we ze niet smerig en ongewassen houden en op geen kitscherige manier voorstellen.  Om dit alles te verijdelen dienen we onze geiten en natuurlijk ook onze schapen op een zo professioneel mogelijke manier aan te prijzen.

Keuringen

Keuringen waar geiten of schapen tentoongesteld worden, betekenen een goedkope manier om onze vrienden aan het grote publiek voor te stellen. Er zijn verschillende manieren waarop we dit kunnen doen.

Tenten

Dit is een zeer gevoelig onderwerp.  Er werd reeds veel over de slordige omgeving van tenten gesproken. Je hoeft enkel eens te gaan zien naar tentoonstellingen van katten en honden om te ontdekken wat er nog allemaal kan gedaan worden. Natuurlijk begrijp ik dat de fokkers van deze dieren meer krijgen bij een verkoop zodat ze ook financieel meer middelen hebben om hun stand uit te bouwen. Maar ook al zijn we geen professionelen, toch dienen onze tentoonstellingen en presentaties er niet uit te zien alsof we er ons niets van aantrekken. 

Veel kan gedaan worden om de omgeving van onze standplaats er proper en netjes te laten uitzien. Alle emmers van dezelfde grootte en kleur, voeding zoals hooi netjes verpakt enz… Eén van de grootste zonden van tentoonstellingen is slordigheid. Hooi dient bijvoorbeeld netjes uitgestrooid te zijn.  Het oogt beter en er is minder verspilling. 

Op sommige tentoonstellingen is het echter verboden enige vorm van reclame te maken. Informeer hierover eerst bij inschrijving. Op landbouwdagen of shows dient het publiek soms inkom te betalen, zodat het zeker onze taak is de toeschouwer te informeren. Vele deelnemers staan daar maar wat met hun dieren zonder enige vorm van publiciteit of vertellen niets aan het toekijkend publiek. Met kleine moeite en met weinig middelen kan men dikwijls al een beetje informatie verschaffen. Probeer het publiek ook wat informatie te geven over elk dier dat tentoongesteld word. De afstamming en melkgift kan ook een andere fokker interesseren, maar vertel het grote publiek welk ras je tentoonstelt, hoe oud de dieren zijn, wanneer ze gelammerd hebben, hoeveel lammeren ze hadden en hoeveel melk ze dagelijks geven. 

Waarom ook geen bord uithangen met het ras dat je promoot?  Bedenk dat sommige toeschouwers op zoek zijn naar melkgeiten of schapen of er toch over nadenken ook zo’n dier te houden.

Persoonlijk voorkomen

Vorig jaar ging ik naar een keuring waar er een prijs uitgereikt
werd aan de best voorkomende en best geklede deelnemer.U kunt er mee lachen, maar het deed me nadenken. Niemand van ons voelt zich goed als we er zeer vroeg uitmoeten om naar een keuring te gaan. Sommigen slagen er toch in er goed uit te zien. We kunnen na het laden en lossen van onze dieren bijvoorbeeld iets anders aantrekken. Kortom,wanneer tentoonstellers van andere diersoorten dit kunnen, waarom wij dan niet?

Middageten 

De meeste plaatsen waar gegeten wordt zien er na afloop
uit alsof er een bomexplosie heeft plaatsgehad.  Hier
kunnen we zeker wat aan doen denk ik, of anders dienen
we ervoor te zorgen dat het publiek deze plaats niet kan
zien.

Voertuigen

In het algemeen dienen de voertuigen geparkeerd te worden uit de omgeving van het terrein waar men keurt,maar dit is niet altijd het geval. Bedenk dat het publiek hier ook kan rondwandelen en indrukken opdoet.
Er is geen excuus voor een verroeste aanhangwagen waaruit het stro half uithangt, die sinds hij nieuw was geen verf meer gezien heeft of die elk ogenblik uit elkaar kan vallen, enz….
Er is ook geen excuus voor de slordige indruk die sommige voertuigen nalaten.  Tekeningen, logo’s of andere boodschappen op voertuigen en aanhangwagens zijn een uitstekende manier om schapen en geiten te promoten, zowel het ras als de stal. Het mag groot en opvallend zijn,want dit is nu juist de kunst van publiciteit. Als we de aandacht van de mensen willen vestigen op geiten en hun producten tegenover die van rundvee- of varkenshouders, dienen we constant het woord “GEIT” of “SCHAAP” voor hun neus te houden. Zorg indien mogelijk voor een sponsor zodat het er allemaal zo professioneel mogelijk uitziet. Zelfs een met de hand geschilderde slogan op een oude aanhangwagen kan er verzorgd uitzien.

Publiciteitskraampjes

Hoe dikwijls is het publiciteitskraampje een schraagtafel met hier en daar een brochure of wat papieren erop verspreid. Nu, begrijp het niet verkeerd, de personen die deze kraampjes meestal bezetten, zijn de getrouwen van de geiten- en schapenhouderij. Het is nooit een populaire job. Wat ik vooral wil zeggen is dat een informatiestand vrij veel publiciteit maakt en een groot publiek aantrekt. Er zou meer tijd en geld moeten aan besteed worden.

Het kost immers geen fortuin om enkele grote kleurenfoto’s te maken, te zorgen voor een mooi tafelkleed en wat doeken op de achtergrond.  Een mooie achtergrond is zeer belangrijk omdat, langs welke zijde de mensen ook aankomen, zij direct kunnen zien waar ze informatie kunnen inwinnen.

Gebruik ook altijd een mooi en duidelijk lettertype.  Denk aan het ontwikkelen van een eigen huisstijl. Sinds vele mensen over een computer beschikken mag dit geen probleem meer zijn. Vraag een beroeps- of amateurfotograaf om enkele mooie foto’s te maken van je geiten of schapen (of wat ook uw thema is) en laat ze vergroten. Kleine foto’s komen amateuristisch over en enkel echt geïnteresseerden zullen ernaar kijken. Foto’s moeten minstens het formaat 30 x 40 cm te hebben om enigszins professioneel over te  komen.  Een gulden stelregel van fotoclubs en andere tentoonstellingenmakers is dat de diagonale  afmeting van de afbeelding ook de beste afstand is tussen de kijker en de afbeelding.  In het gegeven voorbeeld is een afstand van 50 cm tussen kijker en afbeelding optimaal.

Andere mogelijkheden

Geen geitenkeuringen

Doorheen het land gaan er vele kleine dorpsfestiviteiten door.  Organisatoren zijn meestal blij met een bijkomende aantrekkelijke attractie. 

Neem een hekje en een aantal lammeren mee, een publiciteitskraampje en wat publiciteitsmateriaal.  Zelfs indien je maar bij één persoon interesse opgewekt hebt, heb je goed werk verricht.

Wegpubliciteit

Goed leesbare borden, smaakvol, attractief en kwaliteitsvol opgesteld leveren goede publiciteit, zelfs in  stillere omgevingen. Adverteer met je stal en/of producten. Het is verwonderlijk hoe ver je naam, je product bekend wordt via dergelijke advertenties. Vanuit veiligheidsoogpunt o.a. diefstal is het wel belangrijk geen publiciteitsborden te plaatsen waar je dieren zonder toezicht staan.

Clubaktiviteiten

Neem alle kansen te baat zowel op de lokale radio als in lokale bladen om je clubactiviteiten voor te stellen en aan te prijzen. Zelfs indien je meent dat dit geen baat heeft, moet je het blijven doen. De aanhouder wint altijd… Op termijn zullen de mensen beseffen dat er zoiets als een geiten- en schapenclub bestaat. Informatie over evenementen dient zoveel mogelijk aangekondigd te worden.  Dat je dit op een zo interessant en attractief mogelijke manier doet, is evident.

Gratis adverteren

Op vele plaatsen vind je kranten of bladen waar je gratis in kunt adverteren. Het enige wat je soms maar hoeft te doen is zo een krant te kopen. Advertentiekranten zijn uitstekende middelen om je club, je stal, je ras of enig ander materiaal dat je verkoopt aan te prijzen. Blijf dit steeds herhalen.

Gespreksavonden

Als je goed ter taal bent en goed kunt praten, kan je misschien hier of daar in een plaatselijke vereniging een gespreksavond houden met liefst wat lichtbeelden en ander materiaal ter ondersteuning. Eenmaal men weet dat je zulke gespreksavonden organiseert, kan je er soms zeer druk mee bezig zijn.  Dit is een goede manier voor de professionele fokker om eigen producten aan te bevelen. Maar kom zeker professioneel over. 

Sponsers

Zelfs in het huidig economisch klimaat is het toch nog mogelijk om sponsors te vinden. Het loont steeds de moeite dit te proberen omdat het je niets kost. Sponsors kunnen je helpen met het aankopen van gadgets en uitrusting van je promotiemateriaal. Maak echter duidelijke afspraken.

Logo’s

Logo’s helpen je stal en producten een herkenbare naam of huisstijl te geven. Het komt ook meer professioneel over.  Een logo gebruik je in briefhoofden, op omslagen, bij tentoonstellingen,…

Commerciele handelingen

Hier kan veel over verteld worden, maar het sleutelwoord blijft steeds : professionaliteit. Een professionele outlook, zeker wanneer je producten aanprijst of levert, geeft vertrouwen. Verpakkingen  dienen er goed en attractief uit te zien, prijslijsten en andere documenten moeten duidelijk, foutloos en leesbaar opgesteld zijn.

Nu heb ik in dit artikeltje verschillende ideeën naar voren gebracht waarmee je reeds van start kunt gaan maar bedenk wel dat er nog zoveel andere mogelijkheden zijn. Naar mijn menig zijn geiten en schapen wonderlijke dieren.  In ons land is er plaats voor zowel de professionele geiten- of schapenhouder als de hobbyfokker.

Het is niet goed te zitten wachten op wat komen zal. We dienen naar buiten te treden en aan iedereen te vertellen over “DE GEIT” en “HET SCHAAP”. Dit betekent dat we met zijn allen onze dieren dienen te promoten op vele en verschillende manieren en mogelijkheden en dit zoveel mogelijk.